Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden avustukset


Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta jakaa avustussääntönsä puitteissa vuosittain avustuksia paikallisille yhdistyksille, seuroille, ryhmille ja yksityishenkilöille.

Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta avustussäännön puitteissa. Tarkemmin avustusten myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti avustussäännössä. Avustuksia haetaan alla olevilla sähköisillä lomakkeilla hakuaikojen puitteissa. Tarkista hakuajat.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Avustusasioissa yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta voi asioida vain yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

Kohdeavustus (Kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalvelut)

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden tuottamiseen Hyvinkään kaupungin alueella. Kohdeavustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman, toiminnan tai hankkeen kustannuksiin. Kohdeavustusta voivat hakea hyvinkääläiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat liitteet:
  • Avustuksen käyttötarkoitus/tapahtuman ohjelma
  • Hankkeen toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma

Siirry hakemuksiin alla olevista linkeistä:
Kumppanuusavustus (Kulttuuripalvelut)

Kumppanuusavustusta voivat hakea yhdistykset, jotka ovat solmineet kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa kumppanuussopimuksen, jossa sovitaan työnjaosta ja vastuista. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa hyvinkääläisille kulttuuriyhdistyksille laadukkaan ja pitkäjänteisen toiminnan järjestäminen kaupungin tuella.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat liitteet:
  • Toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Edelliset vahvistetut tilinpäätösasiakirjat, mikäli niitä ei ole vielä toimitettu
Kumppanuusavustus(Kulttuuripalvelut)

Toiminta-avustus (liikunta- ja nuorisopalvelut) 

Toiminta-avustukset

Siirry hakemuksiin alla olevista linkeistä: