Käyttöehdot


Palvelun käyttötarkoituksena on kerätä palautetta kuntalaisilta. Palaute voi olla esim. kiitos, moite, toimenpide-ehdotus, vikailmoitus. Palautetta voi antaa anonyymisti tai halutessaan kuntalainen voi antaa yhteystietonsa, jotta hänelle voidaan lähettää tietoja palautteen käsittelystä tai kysyä lisätietoja.

Pääsääntöisesti palautteena annettuja tietoja ei luovuteta järjestelmän ulkopuolisille henkilöille ja kunkin aihealueen palautteita käsittelee vain ko. aihealueelle määritetyt henkilöt. Poikkeuksen tästä tekevät palautteet, joiden aihealue kohdistuu Hyvinkään kaupungin tietyn sopimuskumppanin vastuualueeseen. Palautteita, joista on poistettu mahdolliset henkilötiedot, voidaan luovuttaa kaupungin sisällä tilastointi- ja jatkokäsittelytarkoituksiin.

Käyttäessään palvelussa olevaa ’Oma sijanti’-painiketta ilmaistakseen esim. katukorjaustarpeen paikan palvelun käyttäjä hyväksyy samalla, että hänen sen hetkinen sijaintinsa määritetään palvelun toimesta ja tallennetaan järjestelmään.

Palautteisiin mahdollisesti liittyviä henkilötietoja säilytetään järjestelmässä 1.5 vuotta palautteen annosta, jonka jälkeen ne poistetaan järjestelmästä. Lisätietoja tietosuojasta löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Palvelun tarjoaja näyttää palvelussa olevat aineistot sisällöltään ja laadultaan siinä tilassa kuin ne järjestelmässä ovat. Palvelun tarjoaja ei vastaa tietojen käyttäjälle aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on tietojen mahdollinen virheellisyys, puutteellisuus tai väärinymmärtäminen. Palvelun tarjoaja ei myöskään ole vastuussa sellaisesta tietojen käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jonka syynä on palvelussa tai tietoliikenneyhteydessä esiintyvä ennakoimaton häiriö palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä.

Pääsääntöisesti palvelua on käytettävä Microsoftin tukemilla tietokone- ja mobiiliselaimilla. Lista tuetuista selaimista löytyy osoitteesta: https://learn.microsoft.com/fi-fi/power-pages/system-requirements

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

Käyttöehdot on päivitetty 3.11.2020.