OSALLISTUVA BUDJETOINTI 2021: ÄÄNESTYKSEN TULOKSET

Alla ovat Hyvinkään osallistuvan budjetoinnin ehdotukset listattuna saatujen äänien määrän mukaan. Yksittäisen ehdotuksen saamat äänet näet klikkaamalla kyseistä ehdotusta. Toteutettavat ehdotukset on valittu ehdotuksen saaman äänimäärän ja käytettävissä olevan budjetin puitteissa. Osallistuvan budjetoinnin loppusummaksi muodostuu näin ollen 20.000 euroa.

Toteutettavat ehdotukset ovat:
  1. Maauimalan kehittäminen (Kaupunkisilta)
  2. Yhdistetty ehdotus: Lisää viihtyisyyttä joulu-/kausivalaistuksen avulla


Äänestyksessä mukana olleet ehdotukset:

Klikkaa ehdotuksen nimeä nähdäksesi lisätiedot.

Ehdotus sai ääniä: 198 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Parannustoimenpiteitä maauimalan alueelle, esim. kiinteitä pöytiä tai penkkejä, missä voisi istua ja nauttia vaikka eväistä, auringonottopaikkoja, kukkaistutuksia/ suihkulähde, alueen kasvillisuuden siistimistä.

Päätosperustelut:
Ehdotus etenee äänestykseen sellaisena, että alueelle voidaan tehdä osa ehdotuksen mukaisista hankinnoista ja parannustoimenpiteistä. (Budjetti ei riitä kaikkien alkuperäisen ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.) Lisätietoa: alueelle on tehty graffiti-taideteos pari vuotta sitten. Otsikon kirjoitusasua muutettu, alkuperäinen: "Maauimalan kehitys- laajennus".

Ehdotuksen kuvaus:
Maauimalan ei vuosiin ole isompaa ns . Remonttia tehty. ON siellä maälattu ja joitain lasten leluja lisätty. Nurmikolle ympärille voisi laittaa kiinteitä pöytää penkkiä ,missä voisi istua ja nauttia vaikka eväistä. Kenen maata on siellä takanna , sinne levittää maauimalan toimintaa suihkulähteitä, joka jatkuu kahluualtaana pienille, jossa voi kastellä itsensä, mahtuisiko alueelle pieni sauna ja suihkut,terassi, nurmikkorinteellä aurinkoa, matonpesu ennallaan, tai pieni laajennus Kukkaistutuksia, muurin voisi taitavaf graffitit maalata, siihen hiekalle tehdä perinteiset auringonottopaikat, kauemmas parkkipaikkoja riviin.ď

Ehdotus sai ääniä: 116 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Kaupungin yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen lisäämällä kausivaloja keskustan alueelle loppusyksystä alkaen. Lisäksi samalla mahdollisuus sijoittaa pienet kausivalot Uudenmaankadun ja Sairaalankadun liikenneympyrässä sijaitseviin pensaisiin.

Päätosperustelut:
Etenee äänestykseen. Ehdotus on yhteenveto kolmesta eri kausivalaistuksen lisäämistä koskeneesta ehdotuksesta. Erityistä huomioitavaa: hankittavien valojen tulee olla energiankulutukseltaan kaikkein tehokkainta luokkaa. Alkuperäiset ehdotukset: "Kukkaloistoa ja talvivaloja keskustaan", Joulu- ja kausivalot Uudenmaankatu ja Sairaalankadun ympyrään" sekä Kaupungin jouluvalaistus / valopallot".

Ehdotuksen kuvaus:
Kaupungin yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen lisäämällä kausivaloja keskustan alueelle. Lisäksi samalla mahdollisuus sijoittaa pienet kausivalot Uudenmaankadun ja Sairaalankadun liikenneympyrässä sijaitseviin pensaisiin.

Ehdotus sai ääniä: 102 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Ehdotuksena, että Martin koulun kentälle hankitaan lisää jalkapallomaaleja.

Päätosperustelut:
Etenee äänestykseen kahden jalkapallomaalin hankinnan osalta. Näiltä osin ehdotus olisi toteutettavissa kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan alkuperäiseen ehdotukseen sisältynyt tekonurmikentän hankinta ja asennus jäävät äänestysvaiheesta pois. 10.000 euron budjetti ei riitä tällaiseen kokonaisuuteen. Alkuperäisen ehdotuksen otsikkoa muutettu: Hankintaan lisää jalkapallomaaleja ja parempi alusta Maritn kentälle; muutettu: Jalkapallomaaleja Martin kentälle.

Ehdotuksen kuvaus:
Lisää jalkapallomaaleja Martin koulun kentälle. Lisäksi jalkapallonurmi nykyisen kovanmatontilalle. Kustannusarvio noin 250.000

Ehdotus sai ääniä: 95 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Kahden uuden keinun hankinta ja asennus Puusepänpuiston alueelle. Toiveena sellainen malli, jossa toinen keinuista olisi vauvoille tarkoitettu.

Päätosperustelut:
Täyttää kriteerit, etenee äänestykseen.

Ehdotuksen kuvaus:
Puusepänpuisto ansioituneesti kunnostettiin muutama vuosi sitten, jolloin keinut poistettiin ja tilalle tuli hämähäkkikeinu. Puisto on suosittu ja kesällä keinu on jatkuvasti varattuna. Se on myös kaikista pienimmille hankala. Puistossa on iso tyhjä hiekka-alue, johon mahtuisi tavalliset keinut, joista toinen voisi olla vauvakeinu. Ne tulisivat tarpeeseen.

Ehdotus sai ääniä: 83 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen päiväkodeissa yhden viikon ajan (esimerkiksi nukketeatteri/ teatteri ja musiikkiesitykset). Esiintyjäryhmät kiertäisivät Hyvinkään päiväkodeissa viikon ajan.

Päätosperustelut:
Ehdotus täyttää hyväksymiskriteerit ja etenee äänestykseen. Lisätiedot: Esiintyjäryhmien tulisi kiertää viikossa 13 päiväkotia. Kaikkiin päiväkoteihin ei välttämättä ole mahdollista saada niin paljon esiintyjiä käytettävissä olevan ajan ja budjetin puitteissa, että ohjelmaa olisi jokaiselle päivälle. Kaikkiin päiväkoteihin järjestyisi kuitenkin tällä rahalla vähintään yksi esitys, todennäköisesti useampikin. Mikäli ehdotus menee äänestyksessä läpi, toteutetaan lasten kulttuuripäivä/-viikko.

Ehdotuksen kuvaus:
Hyvinkäällä on jo KGB aikuisille, mutta lapsille alle kouluikäiselle voisi olla KGP eli KULTTUURI GOES PÄIVÄKOTI (tms.) Ideana olisi että pitkin viikkoa yhtenä päivänä päiväkodeissa vierailee nukketeatteria, toisena joku lauluryhmä, teatteria, ynnä muuta lapsille sopivaa kulttuuria. Eli nämä ryhmät kiertäisivät viikon ajan Hyvinkään päiväkodeissa, laaditun päiväohjelman mukaisesti. Viikko olisi sama kaikissa Hyvinkään päiväkodeissa, eli esiintyjä vain kiertäisivät paikasta toiseen yhden viikon aikana. Varmaan löytyi paikallisia ryhmiä, tai ainakin lähiseuduilta. Nyt tilanne on se että jos jotain extraa haluaa päiväkodeissa tarjota lapsille niin vanhempainyhdistysten on kerättävä rahat ja organisoitava kaikki.

Ehdotus sai ääniä: 82 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Kuntoportaiden rakentaminen Kaukasten kylässä sijaitsevan luontopolun yhteyteen. Polku kulkee Keravanjoen varrella. Portaat rakennettaisiin luontopolun alkupäähän, joen varresta Kaukasten Juhlatalon kulmalle. Osallistuvan budjetoinnin kautta haetaan rahaa materiaalikustannuksiin; työt tarkoitus tehdä talkootyönä kyläläisten toimesta.

Päätosperustelut:
Ehdotus etenee äänestykseen. Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, on osburahoista mahdollista kattaa portaiden rakentamismateriaalit noin 25 metrin matkalle. Lisätietoa: Kohteen osalta on varmistettu erikseen asukasyhdistyksen suostumus talkootöihin sekä maanomistajan lupa portaiden rakentamiseen. Alkuperäistä otsikkoa muutettu ("Kuntoportaat rikastuttamaan yhtä Hyvinkäaän kauneimmista luontopoluista"); uusi: "Kuntoportaat Kaukasissa sijaitsevan luontopolun yhteyteen".

Ehdotuksen kuvaus:
Kaukasten kylässä kauniin Keravajoen varrella kulkee noin 3 kilometrin mittainen luontopolku. Polusta on puolet Hyvinkään kaupungin Polkua luontoon - hankkeen myötä syntynyt. Puolet on kyläläisten talkoovoimin rakennettu. Kauniin jokimaiseman lisäksi polun varrelta löytyy kulttuuri- ja perinnehistoriallisesti merkittäviä kohteita, kuten Suomen Vanutehdas ja Kaukasten Juhlatalo. Solisevien koskien varrella pesii useita lintulajeja ja viihtyy harvinaisempiakin lehtokasveja. Monet luonnonystävät hakevat mielenrauhaa ja virkistystä kulkiessaan siellä. Polun alkupäähän on suunnittella kuntoportaat, jotka kulkisivat joen varresta suoraan Kaukasten Juhlatalon kulmalle. Portaita voisi kulkea molempiin suuntiin tai tehdä mukavan vaihtelevaa lenkkiä Juhlatalon kentän kautta. Ne palvelisivat monipuolisesti niin kuntoilijoita kuin ikäihmisiäkin. Alueemme innokkaat talkoolaiset olisivat apuna tässäkin projektissa. Hakisimme materiaalikustannuksiin avustusta. Alueemme asukkaat ovat tehneet talkoovoimin paljon alueemme ja hyvinkääläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Ehdotus sai ääniä: 82 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Liukumäen hankkiminen ja asentaminen Puolimatkan koulun läheisyyteen monipuolistamaan lasten leikkimahdollisuuksia.

Päätosperustelut:
Ehdotus täyttää kriteerit, etenee äänestykseen.

Ehdotuksen kuvaus:
Koulun, lähialueen päiväkotien ja Hyvinkääläisten lasten käyttöön Puolimatkan koulun läheisyyteen. Monipuolistamaan alueen leikkimahdolliskuuksia. Monipuolistamaan koulun välituntimahdollisuuksia.

Ehdotus sai ääniä: 72 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Kahvipullien hankkiminen vanhusten päiväkahveille Hyvinkään vanhainkoteihin/palvelutaloihin, lisäksi esim. musiikkiesityksiä.

Päätosperustelut:
Ehdotus etenee äänestykseen. Toteutustapana käytännössä yksi tilaisuus/palvelutalo/hoitolaitos. Päiväkahvien yhteyteen tilattaisiin siis makea leivonnainen ja järjestettäisiin musiikkiesitys. Toteuttamisen edellytyksenä on, että hoitolaitoksissa on mahdollisuus ottaa vierailevat esiintyjät vastaan. Toimipisteitä on enimmillään noin 20 kpl. Tarkempaan toteutuksen suunnitteluun ryhdytään, mikäli ehdotus tulee äänestyksessä valittua.

Ehdotuksen kuvaus:
Päiväkahville voitaisiin hankkia pullat Hyvinkään vanhainkoteihin ja muihin palvelutaloihin. Pieni herkkuhetki toisi iloa vanhuksille. Rahalla voisi hankkia myös ohjelmaa samoihin paikkoihin esim.musiikkiesityksiä

Ehdotus sai ääniä: 66 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Ehdotuksen yhteenveto: Kuntalaisille järjestettävä yhteiskäyttöinen tila ompelu- ja muiden käsitöiden tekemiseen. Ompelukoneen/ompelukoneiden ja tarvittavien tarvikkeiden sekä kalusteiden hankinta.

Päätosperustelut:
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Hankintakulut muodostuvat laitteista, tarvikkeista sekä tarvittaessa kalusteiden hankinnasta. Tilajärjestelyn osalta lähdetään siitä, että tähän tarkoitukseen soveltuva tila pyritään ensisijaisesti löytämään kaupungin käytössä olevista kiinteistöistä. Lisätietoa: Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, suunnitellaan toteutus tarkemmin siten, että ompeluun soveltuva tila saadaan yhteiskäyttöön. On huomioitava, että osbun puitteissa ei voida hyväksyä sellaista ehdotusta, josta aiheutuu pysyviä käyttötalousmenoja tuleville vuosille. Tästä johtuen toiminnan jatkolle ei ole mahdollista antaa lupausta. Muutettu alkuperäistä otsikkoa "Iloinen ompelu, kirjonta, kudonta, virkkaus" --> Yhteinen tila ompeluun/käsitöiden tekemiseen.

Ehdotuksen kuvaus:
Tuota missään ei ollut ettei toista isistä voi laittaa siispä tämä on toinen. Tarvitaan suht reilu tila, pari isoa leikkuupöytää voi tehdä vanerista, homman nimi olisi , missä voisin ommella vaikka kivan koltun Voisi pyytää alkuun tuokaa koneenne, tai sitten ostaa hyväkuntoisia koneita, joskus ei tarvitse kuin koneen joka ompelee suoraa ja siksakkia, saumureita muutamia olisi kiva.Listä seinällä koneita kohden , nimi ja varausaika vaikka tulen klo 12 aikaan ja ompelen klo 16 asti, siitä tietää joku voi siihen alle mä jatkan klo 16, ja menee iltaan klo 22 asti, laatikoita minne voi laitella jos itseltä jää keltainen laatikko keltaisia kankaita, punainen laatikko punaisia kankaita jnelaatikko missä olisi lankoja pieniä laatikoita langat sotkeentuu jos ne ovat liian suuressa läjässä, samoin näpeille, pikkukrääsälle, neuvoille kaikki ne mitkä olisivat laatikoissa olisivat ilmaiseksi käytettävää, toki voi tulla tuunaamaan omien kankauden jne kanssa. Paikalla voisi olla myös kutomien,virkkaajien jne paikka, samoin ylimääräiset langaft laatikkoon Löytyykö villatehtaalla paikkaa , esim se tilamissä tingi ja tingi pitää näitä suurkirppispäiviä, mikä olisikaan upeampaa etsiskellä kirppiksillä jotain nähdä aah, tuo pitäisi vain tuunata, ei ole konetta missä ,tila olisikin vieressä jee onkohan vapaata aikaa.tarvitsee kaiketi vain henkilön joka illan tunteina vetäisi harjalla tilkut sun muut roskiin tai sopu että viimeinen ottaa harjan ja vetää, kaupungilta kävisi sitten roskalaatikoiden tyhjennys ja joskus harjaus, sopimus tingi ja tontin kanssa että aamusella heiltä saa avaimen ja illalla vaikka heidän postilaatikkoon.Tämä vaatisi niitä koneita ompelukoneita ja pöytiä mfacebookin roskalavalle pöytiä ja tuolia tai sitten kaupungilla jossain säilössä, Minä ainakin tuunaus on jotain ,mutta ei ole konetta ja sotkee koko kämpän.

Ehdotus sai ääniä: 64 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Koulujen korispelipaikkojen kunnostaminen, uusien korien/telineiden hankinta. Pelipisteiden kunnon arviointi ja toimenpiteet (budjetin rajoissa) aluksi seuraavilla kouluilla: Puolimatka, Vehkoja ja Tapainlinna.

Päätosperustelut:
Ehdotus etenee äänestykseen. Lisätietoa: Tämä ehdotus on yhdistetty kahdesta samankaltaisesta ehdotuksesta (Ilmaista tekemistä ja terveyttä sekä koripallokoreja kouluille ym. kesäajan liikuntaan). Käytettävissä oleva 10.000 euron budjetti ei riitä uusien korien/telineiden hankintaan kaikkien koulujen pihoille. Toisessa ehdotuksessa soveltuviksi pelipaikoiksi mainittiin Puolimatkan koulu, Vehkojan koulu ja Tapainlinnan koulu. Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, arvioidaan ensin näiden koulujen pelipaikkojen kunto ja osbu-raha käytetään telineiden ja korien kunnostamiseen / uusien hankintaan. Samassa yhteydessä pyritään huomioimaan myös toive siitä, että koritelineitä asennettaisiin eri korkeuksille (pienille ja isoille pelaajille). Lisäksi on hyvä huomata, että kaupunki tekee lähiliikuntapaikoista tämän vuoden aikana kuntokartoitukset. Tässä yhteydessä tsekataan myös koripallon pelaamiseen tarkoitettujen ulkoalueiden kunto (esim. koulujen pihat).

Ehdotuksen kuvaus:
Koriksen ulkopelipaikkojen kunnostaminen, telineiden ja korien uusiminen

Ehdotus sai ääniä: 53 kpl

Ehdotuksen yhteenveto:
Kahden ulkokäyttöön soveltuvan penkin hankinta Martin koirapuistoon.

Päätosperustelut:
Täyttää kriteerit, etenee äänestykseen. (Lisätietoa: penkkien hankinta sisältyi ehdotukseen, jossa oli mukana myös toive vesipisteen rakentamisesta koirapuiston alueelle. Vesipisteen rakentaminen ei ole mahdollista, alkuperäinen ehdotus jouduttiin tästä johtuen hylkäämään.)

Ehdotuksen kuvaus:
Penkkejä Martin koirapuistoon.